Team


ערכי טבע
 • כביש בדרום מערב – נס ציונה – הערכה אקולוגית
 • כושר נשיאה – דור נחשולים
 • נתיב העשרה – סקר אקולוגי
 • טבע עירוני – הרצליה
 • טבע עירוני – פתח תקווה
 • סקר עצים - הרצליה
 • שביל אופניים ארצי

אתרי פסולת – טיפול ושיקום
 • אתר פסולת ובוצה הרצליה
 • תכנון אס"פ טליה
 • היתכנות אס"פ שפיה
 • שיקום אס"פ קלנסוואה
 • בחינת מי תהום בחיריה
 • תסקיר אס"פ חולון
 • מסמך גיאולוגי - אס"פ בת ים
 • אס"פ ג'למה – חקר בערות
 • אס"פ לון ב"ש – חקר אתר
 • אס"פ שריג – חקר אתר
 • הקמת מתקן פסולת – חבל מודיעין
 • חקר ביוגז ומערכת פינוי – בשצ"פ שחמון אילת
 • תחנת כח אשלים – חוו"ד סביבתית
 • איתור מיקומים למבערות פסולת בכלל הארץ

גיאולוגיה, הידרוגיאולוגיה וגיאוטכניקה

  יציבות מדרונות
 • מצוק חופי – נתניה, הרצליה, שפיים, בית ינאי
 • חוו"ד הידרוגיאולוגית לתחנת מעבר לפסולת בחדרה
 • חוו"ד הידרוגיאולוגית להחדרת קולחים – מפעל יוניליוור - קריות
 • חוו"ד הידרוגיאולוגית – אס"פ טורען
 • הר יונה, נצרת
  מינהור
 • מנהרות חדיד (חוצה ישראל) - פיקוח גיאולוגי צמוד
 • מנהרת 7 הרצליה – חוות דעת שניה לחקירת קרקע
  סקרים גיאוהנדסיים (דוגמאות)
 • חב' מוריה (גדיש) – כביש 20 י"ם
 • מוריה (גדיש) – מחלף 4/20 י"ם
 • רובע רבין, כרמיאל
  גיאו-הידרולוגיה)
 • ניצול נגר עילי – רמות באר שבע (משהב"ש)
 • אשדוד, אובדן מים בנחלים - מחקר עבור נציבות המים
 • פוטנציאל מי תהום באזור מרכז ספיר, בערבה
 • חוו"ד לחידור נגר עילי במתחם שוק סיטונאי ת"א

  סיכונים סייסמיים
 • רישוי תחנת כוח גרעינית בנגב (חח"י, הועדה לאנר' אטומית)
 • תוכנית מתאר חיפה – מפת סיכוני רעידות אדמה
 • תמ"א 37 – משק הולכת גז טבעי
 • תמ"א 35 – תוכנית מתאר לתכנון משולב
 • תמ"א 32 - הולכת גפ"מ אשקלון – שפד"ן
 • תמ"א 38 – ניתוח עקרוני של סיכון סייסמי לביסוס מבנים
 • התייחסות לסיכונים סייסמיים בעשרות חוו"ד ותסקירים

  תחנות כוח – דלקים פוסיליים
 • ת.כ. באר טוביה גז טבעי 400MW – תסקיר
 • ת.כ. מתקן התפלה אשדוד 60-80MW
 • ת.כ. פחמית 1260MW – יעוץ לות"ל
 • ת.כ. גז טבעי מנא"י חדרה 400MW – יעוץ לות"ל
 • ת.כ. סולבר אשדוד – יעוץ לות"ל
 • ת.כ. דליה 800MW ליד תל צפית – יעוץ לות"ל
 • ת.כ. גז טבעי דוראד 800MW – היתר בניה – יעוץ לות"ל
 • ת.כ. לפצלי שמן – מישור רותם – תסקיר

  תחנות כוח – אנרגיה מתחדשת
 • בקעת ערד – חוות טורבינות רוח – 75MW - תסקיר
 • עמק הבכ"א – חוות טורבינות רוח כ- MW70- תסקיר
 • 10 שדות סולריים בינוניים בישובי הנגב והערבה 5MW כ"א – חוו"ד
 • ת.כ. סולרית קטורה – 40MW - תסקיר
 • ת.כ. טרמו סולרית 220MW – אשלים – חוו"ד

  פיתוח בר קיימא
 • מסמך מדיניות פיתוח בר קיימא למצוק חופי הרצליה
 • סקר ערכי טבע בשטחים פתוחים הרצליה
 • מסמך היגדים בר קיימא במסגרת תמ"א 35
 • מסמך כושר נשיאה באזור דור נחשולים

  פרויקטים סביבתיים גדולים
 • תמ"א 35
 • תמ"א 15 א'
 • תמ"א 27
 • מסמך מדיניות מימי חופין
 • מטרופולין חיפה
 • תוכנית מתאר חיפה
 • ייעוץ לות"ל – תחנה פחמית D אשקלון

  פרויקטי תשתית גדולים
 • כביש ומסילת רכבת - 531/20
 • נמל מכולות אשדוד
 • תוואי רכבת A1 לירושלים
 • כביש 6 קטע 7 – עוקף יוקנעם – תסקיר
 • קו אדום – רכבת קלה בת"א
 • תמ"א 37 – משק הגז הטבעי – קווים רותם אורון צין, דור חגית,קרקעות הצפון, חדרה – מנא"י, נירית ציפורית, קו לאורך כביש חוצה ישראל

  קרקעות מזוהמות
 • סקר מחנה כורדאני (במסגרת התסקיר)
 • זיהומי סולר בגשר גולדה – ירושלים
 • זיהום קרקע בנחל באר שבע
 • הערכת פוטנציאל זיהום קיים במחנות טירת הכרמל
 • תל שבע שכונה 20 – סקר היסטורי
 • מול הפארק – באר שבע

  שפכים
 • סקר שפכים אשדוד
 • מט"ש אשדוד, טבריה, כפר חיטין, עמק חפר
 • חלופות טיפול בוצת השפדן
 • בוצת נתב"ג – חקר אתר

  בניה למגורים והתיישבות
 • בר גיורא – חוו"ד סביבתית נופית להרחבה
 • דור – תסקיר לכפר הנופש
 • הרצליה דרום מערב – ליווי תוכנית מתאר
 • חורפש – תוכנית מתאר
 • חיפה – תוכנית מתאר
 • ת"א – מגדלים בנווה עופר
 • קיבוץ רבדים – חוו"ד סביבתית כללית לקיבוץ
 • תל שבע - שכונה 20 – תוכנית מתאר
 • דימונה -סקר שצפ"ים
 • מושב לכיש – קרית חינוך

  מסמכים סביבתיים בתעשיה
  תסקירים
 • אז"ת תל אביב - תסקיר
 • אז"ת אשדוד צפון - תסקיר
 • אז"ת קיסריה – בדיקת כניסת מפעלים
 • אז"ת רמת יותם באילת - תסקיר

  תיקי מפעל וחוו"ד
 • מטרנה
 • אלטק
 • חלבית
 • תרימה
 • ביופט
 • מפעלי בית אל

  חומ"ס וסקרי סיכונים
 • מיכלי קצא"א, רמת יותם
 • רידינג ת"א
 • חקר פסולות מסוכנות אשדוד
 • מפעל תע"לם
(הערה: חלק לא גדול מהניסיון המפורט נצבר ע"י השותפים במשרד בחברות קודמות בהם עבדו)